MM_eden1    MM_eden2    MM_eden4    MM_eden5    MM_eden6

MM_eden7    MM_eden8    MM_eden11    MM_eden12    MM_eden13

MM_eden14    MM_eden15    MM_eden17    MM_eden18    MM_eden19

        Maguy  Marin  "  Eden  " Ballets du Nord- Roubaix- 26 Novembre 2002

MM_grossland6      MM_grossland7     MM_grossland8

      Maguy  Marin  "  Grossland  " Scène Nationale Créteil- 6 Mai 1995

MM_ram_dam2        MM_ram_dam5

      Maguy  Marin  "  Ram dam  "  Festival d' Avignon- 17 Juillet 1995

MM_may_b1    MM_may_b2     MM_may_b3     MM_may_b7

MM_may_b9     MM_may_b11     MM_may_b12     MM_may_b14

       Maguy  Marin  "  May-B  " l'Hippodrome-Douai-9 Mars 2001